การให้บริการ

ขั้นตอนการขอรับบริการศูนย์ฯ

1. กรุณาจองก่อนใช้บริการล่วงหน้า 3 วันทำการ หรือยกเลิกการจองอย่างน้อย 3 วันทำการ

2.จองใช้บริการศูนย์/ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์

  • จองใช้บริการศูนย์ผ่านระบบจองใช้บริการ (SiCSC) ได้ที่ลิ้งค์ด้านล้าง รอ ยืนยันการตอบกลับผ่าน Email ของท่าน
  • ยืมครุภัณฑ์ผ่านระบบยืมครุภัณฑ์(SiCSC)ได้ที่ลิ้งค์ด้านล้าง รอ ยืนยันอุมัติขอยืมครุภัณฑ์ผ่าน Email ของท่าน

การทำหัถการ

Tell your visitor how your service can improve their life. Connect with the problem that they’re trying to solve and address any objections you think they might have.

หุ่นจำลอง

Tell your visitor how your service can improve their life. Connect with the problem that they’re trying to solve and address any objections you think they might have.

การตรวจร่างกาย

Tell your visitor how your service can improve their life. Connect with the problem that they’re trying to solve and address any objections you think they might have.